مدیریت داده‌محور سرمایه‌های انسانی

پانالیتیکس، ارائه دهنده راهکار‌های نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه مدیریت منابع انسانی

دستیاری هوشمند برای بهینه کردن تصمیمات مربوط به زندگی کاری همکاران

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.

افزایش بهره‌وری سازمان به کمک داده​

راهکار‌های نرم‌افزاری هفت‌سنگ داده‌های خام را از سطوح مختلف سازمان جمع‌آوری می کند. سپس آنها را تحلیل کرده و بهترین راهکار را در قالب داشبرد مدیریتی به افراد تصمیم گیرنده در سازمان ارائه می‌کند.

در یک جمله ...

هفت سنگ به عنوان دستیاری هوشمند در کنار شرکت‌ها به آنها کمک می کند تا زندگی کاری همکاران خود را ارتقا بدهند.

راهکار‌های نرم‌افزاری هفت‌سنگ

امکانات نرم‌افزار‌های هفت‌سنگ

جدید‌ترین مقاله‌ها

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.